Welcome Thomas Indratjaja

Boston Badminton Welcomes Head Coach Thomas Indratjaja.